¿Cuál es el precio ideal de nuestros productos?

 • Cursos Cambra de Comerç

¿Cuál es el precio ideal de nuestros productos?

Objectius del curs:

 • Els assistents a aquest curs aprendran a identificar els costos rellevants a la seva empresa.

 • Escollir l'estratègia de preus adequada en funció dels seus propis costos i de la competència.

 • Avaluar l'impacte de les accions promocionals al compte de resultats

 • Gestionar correctament els marges i la seva contribució a l'estructura de costos de la pròpia empresa.

Continguts:

 1. Quant ens costen (realment) els nostres productes?

  1. Com classificar els costos identificats? Les activitats principals i secundàries de la teva empresa.

  2. Com puc ordenar els costos? Propostes de classificació.

  3. Quins són els meus costos ocults?

  4. Com es mesura la productivitat. Quant em costa l’absentisme, baixes, connexions a internet, trucades telefòniques ...

  5. Anàlisi i conclusions. On puc reduir costos a la meva empresa?

 2. A quant es venen al mercat?

  1. Què és el preu i les seves principals característiques

  2. Comprendre com influeixen la demanda, els costos i els factors de l’entorn en l’assignació de preus

  3. Identificar i interpretar les principals tècniques que fan servir les empreses per a fixar els preus

  4. Entendre la lògica subjacent en les diferents estratègies de preus que apliquen les empreses dels nostres dies.

  5. Identificar i interpretar les principals tècniques que fan servir les empreses per a fixar els preus

 3. Posar preus, o augmentar el benefici amb el preu?

  1. Entendre la lògica subjacent en les diferents estratègies de preus que apliquen les empreses dels nostres dies

  2. Casos pràctics

Metodologia:

El curs partirà d’un nivell de formació bàsic per poder avançar tot el grup de manera homogènia. Es treballarà amb una visió pràctica i a mida dels assistents i es faran exercicis de situacions empresarials reals per assolir els conceptes explicats. Amb aquest objectiu, algunes sessions contaran amb la participació simultània de dos ponents d’àrees empresarials diferent que donaran la visió de totes les àrees implicades a la presa de decisions. Al final d’aquestes ponències, els assistents seran capaços d’aplicar, de manera pràctica, un mínim de tres receptes que optimitzin la seva gestió diària.

Nuestra tienda en línea ofrece la más amplia variedad de medicamentos, capaces de devolver el poder masculino. Con esto nos garantizamos el precio más bajo, la absoluta el anonimato y la comodidad de la compra, sin embargo, todo en orden comprar levitra En nuestro sitio web encontrarás una amplia variedad de medicamentos para ayudar a lidiar con el problema. El catálogo presenta como genéricos y marcas.

Para más información contacta con

cambra@ceem.es